Välj en sida

Instruktioner för Blodtest

Tack för att du valt Get Tested som din leverantör av hälsoanalyser! Vi ber dig att följa instruktionerna noga. Om du mot förmodan skulle behöva mer material för att utföra ditt test får du själv köpa till det i vår webbutik. Detta för att vi pressat priserna maximalt så att du som kund ska få marknadens bästa erbjudande. Ditt test-kit innehåller redan en extra lansett.

1. Innan du börjar behöver du registrera ditt test. Ditt test-kit innehåller en etikett med ditt unika test-ID. Registrera ditt test-ID här.

2. Skölj händerna i varmt vatten i en minut för att stimulera blodcirkulationen i fingrarna. Torka händerna torra.

3. Desinficera provtagningsfingret med det medföljande desificeringspappret och vänta några sekunder tills det torkat.

4. Rotera det gula skyddshöljet på blodlansetten och ta bort det. Om du behöver göra ett nytt stick använder du den extra lancetten.

5. Placera handen på ett jämnt underlag. Sätt lancetten diagonalt mot provtagningsfingret och tryck ned den gula knappen. Se till så du inte drar bort lancetten utan håller den hårt mot fingret hela tiden.

6. Stå helst upp när du ska trycka ut blodet så att blodet rinner nedåt i armen. Hjälp bloddropparna att komma ut genom att massera fingret i riktning mot nålsticket.

7. Överför bloddropparna till provröret tills du når det markerade strecket. Se till att du droppar i bloddropparna och inte skrapar av det längs rörets kant. Om du står upp så att blodet rinner nedåt blir det enklare. Det är mycket viktigt att du fyller upp till strecket, annars kan inte labbet genomföra testet och du kommer behöva skicka in ett nytt test. Förslut provröret.

8. Klistra på etiketten med ditt unika test-ID på provröret. Placera provröret inuti transportröret och förslut.

9. Stoppa in rören i det förfrankerade kuvertet. Posta paketet samma dag.

Instruktioner för Blodtest

Tack för att du valt Get Tested som din leverantör av hälsoanalyser! Vi ber dig att följa instruktionerna noga. Om du mot förmodan skulle behöva mer material för att utföra ditt test får du själv köpa till det i vår webbutik. Detta för att vi pressat priserna maximalt så att du som kund ska få marknadens bästa erbjudande. Ditt test-kit innehåller redan en extra lansett.

1. Innan du börjar behöver du registrera ditt test. Ditt test-kit innehåller en etikett med ditt unika test-ID. Registrera ditt test-ID här.

2. Skölj händerna i varmt vatten i en minut för att stimulera blodcirkulationen i fingrarna. Detta steget är viktigt för att stimulera blodcirkulationen. Torka händerna torra.

3. Desinficera provtagningsfingret med det medföljande desificeringspappret och vänta några sekunder tills det torkat.

4. Rotera det gula skyddshöljet på blodlansetten och ta bort det. Om du behöver göra ett nytt stick använder du den extra lancetten.

5. Placera handen på ett jämnt underlag. Sätt lancetten diagonalt mot provtagningsfingret och tryck ned den gula knappen. Se till så du inte drar bort lancetten utan håller den hårt mot fingret hela tiden.

6. Stå helst upp när du ska trycka ut blodet så att blodet rinner nedåt i armen. Hjälp bloddropparna att komma ut genom att massera fingret i riktning mot nålsticket.

7. Överför bloddropparna till provröret tills du når det markerade strecket. Se till att du droppar i bloddropparna och inte skrapar av det längs rörets kant. Om du står upp så att blodet rinner nedåt blir det enklare. Det är mycket viktigt att du fyller upp till strecket, annars kan inte labbet genomföra testet och du kommer behöva skicka in ett nytt test. Förslut provröret.

8. Klistra på etiketten med ditt unika test-ID på provröret. Placera provröret inuti transportröret och förslut.

9. Stoppa in rören i det förfrankerade kuvertet. Posta paketet samma dag.